19 Ekim 2021 Salı / 13 Rebiü'l-Evvel 1443
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Sayılar

USUL İslam Araştırmaları 31

Sayı 31 Bahar 2019

_173372712015_   Giris
_173372712015_   İçindekiler ve Editörden
_173372712015_       

Kur’ân’da Vezn, Mîzân ve Mevzûn Kelimeleri
-Vücûh ve Nezâir Bağlamında Bir İnceleme-
Wazn, Mizan and Mawzun Words in The Quran
Murat Kaya

_173372712015_  

Kur’ân-ı Kerim’de Ümniyye Kavramı
Umniyye Concept in the Qur’an
Meral Salman

_173372712015_   Kelamcı Usulcülerin Usûl Düşüncesinde Akıl-Nakil İlişkisi: Gazzâlî Örneği
The Relationship Between Reason-Religious Text in Thought of al-Mutakallimîn:
The Case of al-Ghazali
Yusuf Eşit
_173372712015_  

Dini İstismar Eden Örgütlerin Şiddet ve Terör Konusundaki Teolojik Gerekçeleri
Theological Reasons of Religious Violence and Terror
Fatih Kurt

_173372712015_  

İmâm Buhârî’nin Nasslar Arası Teâruzu Giderme Yöntemi
Imam Bukhari's Method of Elimination of Contradiction Between Evidence
Hamit Sevgili

_173372712015_   Geschichte des Qorāns (Kur’ân Tarihi)’in Kaynakları -Batılı Kaynaklar-
Resources of Geschichte des Qorāns (The History of The Qorān)
-Western Sources-
Müslüm Yıldırım
_173372712015_   Araştırma Notları | Review Articles
İnançsızlığa Karşı İç Bünyeyi Güçlendirme
Cağfer Karadaş
_173372712015_  

Tanıtım ve Değerlendirmeler | Reviews
Mekân ve Müslüman Şehir Hayatı: Fes Labirentinin Sınırlarında
Elif Özdoğan

_173372712015_  

Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: Halep
Mahmut Emre Arslan

_173372712015_  

Kıyametin Gölgesinde Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
Furkan Yılmaz

_173372712015_   Hıristiyan Kültürü ve Hadisler
Mahmut Toslak
_173372712015_   Yayın İlkeleri
_173372712015_   Derginin tümünü pdf olarak indirmek için tıklayınız
▪ Günün Ayeti
Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah´ın ga Mü'min Suresi, 21
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ensar'dan bir zatın bahçesinde benim bodur bir hurma ağacım vardı. O zat ailesiyle beraberdi. Semüre, kendi ağacına gitmek üzere bahçeye girerdi. Bu girişten bahçe sahibi rahatsız oluyordu. Kendisine o ağacı (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi taleb etti. Ama Semüre kabul etmedi. Bunun üzerine Ensari (ra) Resulullah (sav)'a gelip durumu anlattı. Resulullah Semüre'ye o ağacı satmasını taleb etti; fakat o kabul etmedi. Bu sefer (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi teklif etti, o bunu da kabul etmedi. Resulullah: "Ağacı ona bağışla!" dedi ve buna rağbet etmesi için "şöyle şöyle ecir var!" buyurdu. Semüre yine kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Sen muzır birisin!" dedi. Sonra Ensari zata dönüp: "Git, onun hurmasını sök!" buyurdu. Ebu Davud, Akdiye 31, (3636)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency