27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 Cemaziye'l-Ahir 1442
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Sayılar

USUL İslam Araştırmaları 31

Sayı 31 Bahar 2019

_173372712015_   Giris
_173372712015_   İçindekiler ve Editörden
_173372712015_       

Kur’ân’da Vezn, Mîzân ve Mevzûn Kelimeleri
-Vücûh ve Nezâir Bağlamında Bir İnceleme-
Wazn, Mizan and Mawzun Words in The Quran
Murat Kaya

_173372712015_  

Kur’ân-ı Kerim’de Ümniyye Kavramı
Umniyye Concept in the Qur’an
Meral Salman

_173372712015_   Kelamcı Usulcülerin Usûl Düşüncesinde Akıl-Nakil İlişkisi: Gazzâlî Örneği
The Relationship Between Reason-Religious Text in Thought of al-Mutakallimîn:
The Case of al-Ghazali
Yusuf Eşit
_173372712015_  

Dini İstismar Eden Örgütlerin Şiddet ve Terör Konusundaki Teolojik Gerekçeleri
Theological Reasons of Religious Violence and Terror
Fatih Kurt

_173372712015_  

İmâm Buhârî’nin Nasslar Arası Teâruzu Giderme Yöntemi
Imam Bukhari's Method of Elimination of Contradiction Between Evidence
Hamit Sevgili

_173372712015_   Geschichte des Qorāns (Kur’ân Tarihi)’in Kaynakları -Batılı Kaynaklar-
Resources of Geschichte des Qorāns (The History of The Qorān)
-Western Sources-
Müslüm Yıldırım
_173372712015_   Araştırma Notları | Review Articles
İnançsızlığa Karşı İç Bünyeyi Güçlendirme
Cağfer Karadaş
_173372712015_  

Tanıtım ve Değerlendirmeler | Reviews
Mekân ve Müslüman Şehir Hayatı: Fes Labirentinin Sınırlarında
Elif Özdoğan

_173372712015_  

Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: Halep
Mahmut Emre Arslan

_173372712015_  

Kıyametin Gölgesinde Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
Furkan Yılmaz

_173372712015_   Hıristiyan Kültürü ve Hadisler
Mahmut Toslak
_173372712015_   Yayın İlkeleri
_173372712015_   Derginin tümünü pdf olarak indirmek için tıklayınız
▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 7
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İbnu Abbas (ra)'dan merfu olarak şu hadis kaydedilmiştir: "Kusmuğuna rücu eden köpek gibi hibesinden dönen kimsenin kötü örneği bize yakışmaz." Buhari, Hibe 14, 30, Hiyel 14; Müslim, Hibat 5 , (1622); Ebu Davud, Büyu 83, (3538); Tirmizi, Büyu 62, (1298); Nesai, Hibe 2, (6, 265)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency