19 Nisan 2021 Pazartesi / 8 Ramazan 1442
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Sayılar

USUL İslam Araştırmaları 29

Sayı 29 Bahar 2018

_173372712015_   Giris
_173372712015_   Editörden
_173372712015_       

Osmanlı Hadis Şerhçiliğinde Niyet Hadisi Örneği
The Case of Intention Hadith in Ottoman Hadith Interpreting
Gülsüm KORKMAZER; Erdinç AHATLI

_173372712015_  

Eş’arî Kelâmında İmâmet Nazariyesi:
Cüveynî Örneği
Imâmate Theory in the Case of Ash’ari: The Example of Juwayni
Veysi ÜNVERDİ

_173372712015_   İlk İnsan Nesli Nasıl Devam Etti?
Ensest İlişki İddiası Üzerine Eleştirel Bir Analiz
How Did the First Human Generation Continue?
A Critical Analysis on the Incest Relationship Claim
Yunus Emre GÖRDÜK
_173372712015_  

Fıkıh Usûlünde Mürâât-ı Hilâf ve Hüccet Değeri
Murâât-ı Hılâf in the Prıncıples of Islamıc Jurısprudence and it’s Value of Proof
Fatih ORHAN

_173372712015_  

Râgıb el-İsfahânî’nin Mukaddimesi Bağlamında Kur’ân’ın Beyan Keyfiyeti Açısından Çokanlamlılık Vâkıası
The Fact of Polysemy in terms of the Declaration Features of the Qur'an in the Context of Rāġib al-Ifahānī’s Mukaddime
Muhammed İsa YÜKSEK

_173372712015_   Manisa İl Halk Kütüphanesindeki “Tefsîr-i Kur’ân” Eseri ve Söz Varlığı Üzerine
"Tefsîr-i Qur'ân" in Manisa Provincial Public Library and By Giving Vocabulary
Examples of Turkish Language
İsmail TAŞ
_173372712015_   Tanıtım ve Değerlendirmeler | Reviews
Din ve Sekülerleşme
Tamer YILDIRIM
_173372712015_  

Teolojik Dilin Paradoksal Görünümü Üzerine Bir Çözümleme
Ali SATILMIŞ

_173372712015_  

Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş
Muammer İSKENDEROĞLU

_173372712015_  

Post-İslamcılık: Siyasi İslam’ın Değişen Yüzü
Muammer İSKENDEROĞLU

_173372712015_   Çağdaş Doğa Düşüncesi
İrfan KARADENİZ

_173372712015_   Düşüncenin Maddesi
Tuba ESERLER
_173372712015_   Mutluluğun Kazanılması (Tahsîlu’s-Sa’ada)
Mehmet ÇAVDAR
_173372712015_   Yayın İlkeleri
_173372712015_   Derginin tümünü pdf olarak indirmek için tıklayınız
▪ Günün Ayeti
Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Hac Suresi, 5
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa): "Üç işi vardır, kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!" buyurdu ve bunu üç kere de tekrar etti. Ben: "Ey Allah'ın Resulü! Öyleyse onlar büyük zarar ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?" dedim. Şöyle saydılar: "(Elbisesini kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler." Müslim, İman 171, (106); Ebu Davud, Libas 28, (4087, 4088); Tirmizi, Büyu 5, (1211); Nesai, Büyu 5, (7, 245)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency