19 Ekim 2021 Salı / 13 Rebiü'l-Evvel 1443
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Sayılar

USUL İslam Araştırmaları 29

Sayı 29 Bahar 2018

_173372712015_   Giris
_173372712015_   Editörden
_173372712015_       

Osmanlı Hadis Şerhçiliğinde Niyet Hadisi Örneği
The Case of Intention Hadith in Ottoman Hadith Interpreting
Gülsüm KORKMAZER; Erdinç AHATLI

_173372712015_  

Eş’arî Kelâmında İmâmet Nazariyesi:
Cüveynî Örneği
Imâmate Theory in the Case of Ash’ari: The Example of Juwayni
Veysi ÜNVERDİ

_173372712015_   İlk İnsan Nesli Nasıl Devam Etti?
Ensest İlişki İddiası Üzerine Eleştirel Bir Analiz
How Did the First Human Generation Continue?
A Critical Analysis on the Incest Relationship Claim
Yunus Emre GÖRDÜK
_173372712015_  

Fıkıh Usûlünde Mürâât-ı Hilâf ve Hüccet Değeri
Murâât-ı Hılâf in the Prıncıples of Islamıc Jurısprudence and it’s Value of Proof
Fatih ORHAN

_173372712015_  

Râgıb el-İsfahânî’nin Mukaddimesi Bağlamında Kur’ân’ın Beyan Keyfiyeti Açısından Çokanlamlılık Vâkıası
The Fact of Polysemy in terms of the Declaration Features of the Qur'an in the Context of Rāġib al-Ifahānī’s Mukaddime
Muhammed İsa YÜKSEK

_173372712015_   Manisa İl Halk Kütüphanesindeki “Tefsîr-i Kur’ân” Eseri ve Söz Varlığı Üzerine
"Tefsîr-i Qur'ân" in Manisa Provincial Public Library and By Giving Vocabulary
Examples of Turkish Language
İsmail TAŞ
_173372712015_   Tanıtım ve Değerlendirmeler | Reviews
Din ve Sekülerleşme
Tamer YILDIRIM
_173372712015_  

Teolojik Dilin Paradoksal Görünümü Üzerine Bir Çözümleme
Ali SATILMIŞ

_173372712015_  

Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş
Muammer İSKENDEROĞLU

_173372712015_  

Post-İslamcılık: Siyasi İslam’ın Değişen Yüzü
Muammer İSKENDEROĞLU

_173372712015_   Çağdaş Doğa Düşüncesi
İrfan KARADENİZ

_173372712015_   Düşüncenin Maddesi
Tuba ESERLER
_173372712015_   Mutluluğun Kazanılması (Tahsîlu’s-Sa’ada)
Mehmet ÇAVDAR
_173372712015_   Yayın İlkeleri
_173372712015_   Derginin tümünü pdf olarak indirmek için tıklayınız
▪ Günün Ayeti
Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah´ın ga Mü'min Suresi, 21
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ensar'dan bir zatın bahçesinde benim bodur bir hurma ağacım vardı. O zat ailesiyle beraberdi. Semüre, kendi ağacına gitmek üzere bahçeye girerdi. Bu girişten bahçe sahibi rahatsız oluyordu. Kendisine o ağacı (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi taleb etti. Ama Semüre kabul etmedi. Bunun üzerine Ensari (ra) Resulullah (sav)'a gelip durumu anlattı. Resulullah Semüre'ye o ağacı satmasını taleb etti; fakat o kabul etmedi. Bu sefer (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi teklif etti, o bunu da kabul etmedi. Resulullah: "Ağacı ona bağışla!" dedi ve buna rağbet etmesi için "şöyle şöyle ecir var!" buyurdu. Semüre yine kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Sen muzır birisin!" dedi. Sonra Ensari zata dönüp: "Git, onun hurmasını sök!" buyurdu. Ebu Davud, Akdiye 31, (3636)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency