25 Ekim 2020 Pazar / 8 Rebiü'l-Evvel 1442
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Dergi İdaresi
USUL
İslam Araştırmaları
Islamic Studies|  بحوث إسلامية

ISSN: 1305-2632 
e-dergi ISSN: 2147-8279

Sahibi | Publisher
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adına
Mehmet BULUT

Yazı İşleri Müdürü  | Responsible Manager
Hasan Kamil YILMAZ

Editör | Editor-in-Chief
Recep CİCİ  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi recep.cici@izu.edu.tr

Editör Yardımcıları | Associate Editors

Necmettin Gökkır İstanbul Üniversitesi ngokkir@istanbul.edu.tr
Yusuf Memük Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yusufmemuk@gmail.com

Alan Editörleri | Executive Editors

Tefsir | Tafsir 
Muhammet Abay Marmara Üniversitesi abay@marmara.edu.tr
Abdulmuttalip Arpa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi abdulmuttalip.arpa@izu.edu.tr
Hadis | Hadith  
Hayati Yılmaz Sakarya Üniversitesi hayatiy@gmail.com
Erdinç Ahatlı Sakarya Üniversitesi eahatli@sakarya.edu.tr
Mustafa Öztürk İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mustafa.ozturk@izu.edu.tr
Fıkıh | Islamic Law  
Hacı Mehmet Günay Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi hmgunay@sakarya.edu.tr
Ahmet Hamdi Yıldırım İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Kelam | Kalam  
Cağfer Karadaş Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi caferkaradas@hotmail.com
Metin Yurdagür Marmara Üniversitesi yurdagurm@mynet.com
Tasavvuf | Sufism  
Necdet Tosun Marmara Üniversitesi ntosun@marmara.edu.tr
Veysel Akkaya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi veyselakkaya@gmail.com
Arap Dili ve Belagatı I Arabic Language and Rhetoric
Osman Yılmaz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi osman.yilmaz@izu.edu.tr
İslam Tarihi ve Sanatları I Islamic History and Arts
Osman Aydınlı Marmara Üniversitesi osman.aydinli@marmara.edu.tr
Ziya Kazıcı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ziya.kazici@izu.edu.tr
Felsefe ve Din Bilimleri I Philosophy and Religious Sciences
İzzet Er İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi izzet.er@izu.edu.tr
Faruk Kanger İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi faruk.kanger@izu.edu.tr
Kitabiyat | Book Review   
Abdullah Trabzon İstanbul Üniversitesi atrabzon@gmail.com
Muhammed Fatih Küçük İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi fatih.kucuk@izu.edu.tr


Dil Editörleri | Language Editors
  
Arapça | Arabic  
İyat Erbakan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iyat.erbakan@izu.edu.tr
İngilizce | English   
Ahmet Faruk Yılmaz İstanbul Şehir Üniversitesi ahmetyilmaz@std.sehir.edu.tr
Elif Beyza Demirtaş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi elifbeyzademirtas@gmail.com
Furkan Mehmed İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi furkan.mehmed@izu.edu.tr
Türkçe | Turkish   
Özlem Güneş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ozlem.gunes@izu.edu.tr
Muhammed Furkan Cinisli İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ffcinisli@gmail.com

 

Yayın Kurulu  |  Editorial Board

Ahmet BOSTANCI Sakarya Üniversitesi abostanci@hotmail.com 
Ahmet Hamdi YILDIRIM İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Bilal GÖKKIR İstanbul Üniversitesi bgokkir@gmail.com
Erdinç AHATLI Sakarya Üniversitesi eahatli@sakarya.edu.tr
Hayati YILMAZ Sakarya Üniversitesi hayatiy@gmail.com
Muhammet ABAY Marmara Üniversitesi abay@marmara.edu.tr
Osman ACUN İlim Yayma Vakfı osman.acun@iyv.org.tr
Osman AYDINLI Marmara Üniversitesi osman.aydinli@marmara.edu.tr
Osman YILMAZ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi osman.yilmaz@izu.edu.tr
▪ Günün Ayeti
Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik. Meryem Suresi, 74
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Safiyye Bintu Huyeyy'in devesi hastalandı. Zeyneb Bintu Cahş'ın yanında fazla deve vardı. Resulullah (sav) ona: "Safiyye'ye bir deve ver!" buyurdu. Zeyneb: "Ben bu yahudi kızına deve mi verecek mişim?" diyerek (red cevabı verdi). Resulullah (sav) ona kızıp, Zilhicce ve Muharrem ayları ile Safer ayının bir kısmı boyunca küstü. Ebu Davud, Sünnet 4, (4602)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency