5 Aralık 2021 Pazar / 1 Cemaziye'l-Evvel 1443
English  |  Türkçe
“USUL İslam Araştırmaları”
Dergi İdaresi
USUL
İslam Araştırmaları
Islamic Studies|  بحوث إسلامية

ISSN: 1305-2632 
e-dergi ISSN: 2147-8279

Sahibi | Publisher
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adına
Mehmet BULUT

Yazı İşleri Müdürü  | Responsible Manager
Hasan Kamil YILMAZ

Editör | Editor-in-Chief
Recep CİCİ  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi recep.cici@izu.edu.tr

Editör Yardımcıları | Associate Editors

Necmettin Gökkır İstanbul Üniversitesi ngokkir@istanbul.edu.tr
Yusuf Memük Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yusufmemuk@gmail.com

Alan Editörleri | Executive Editors

Tefsir | Tafsir 
Muhammet Abay Marmara Üniversitesi abay@marmara.edu.tr
Abdulmuttalip Arpa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi abdulmuttalip.arpa@izu.edu.tr
Hadis | Hadith  
Hayati Yılmaz Sakarya Üniversitesi hayatiy@gmail.com
Erdinç Ahatlı Sakarya Üniversitesi eahatli@sakarya.edu.tr
Mustafa Öztürk İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mustafa.ozturk@izu.edu.tr
Fıkıh | Islamic Law  
Hacı Mehmet Günay Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi hmgunay@sakarya.edu.tr
Ahmet Hamdi Yıldırım İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Kelam | Kalam  
Cağfer Karadaş Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi caferkaradas@hotmail.com
Metin Yurdagür Marmara Üniversitesi yurdagurm@mynet.com
Tasavvuf | Sufism  
Necdet Tosun Marmara Üniversitesi ntosun@marmara.edu.tr
Veysel Akkaya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi veyselakkaya@gmail.com
Arap Dili ve Belagatı I Arabic Language and Rhetoric
Osman Yılmaz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi osman.yilmaz@izu.edu.tr
İslam Tarihi ve Sanatları I Islamic History and Arts
Osman Aydınlı Marmara Üniversitesi osman.aydinli@marmara.edu.tr
Ziya Kazıcı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ziya.kazici@izu.edu.tr
Felsefe ve Din Bilimleri I Philosophy and Religious Sciences
İzzet Er İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi izzet.er@izu.edu.tr
Faruk Kanger İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi faruk.kanger@izu.edu.tr
Kitabiyat | Book Review   
Abdullah Trabzon İstanbul Üniversitesi atrabzon@gmail.com
Muhammed Fatih Küçük İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi fatih.kucuk@izu.edu.tr


Dil Editörleri | Language Editors
  
Arapça | Arabic  
İyat Erbakan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iyat.erbakan@izu.edu.tr
İngilizce | English   
Ahmet Faruk Yılmaz İstanbul Şehir Üniversitesi ahmetyilmaz@std.sehir.edu.tr
Elif Beyza Demirtaş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi elifbeyzademirtas@gmail.com
Furkan Mehmed İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi furkan.mehmed@izu.edu.tr
Türkçe | Turkish   
Özlem Güneş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ozlem.gunes@izu.edu.tr
Muhammed Furkan Cinisli İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ffcinisli@gmail.com

 

Yayın Kurulu  |  Editorial Board

Ahmet BOSTANCI Sakarya Üniversitesi abostanci@hotmail.com 
Ahmet Hamdi YILDIRIM İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Bilal GÖKKIR İstanbul Üniversitesi bgokkir@gmail.com
Erdinç AHATLI Sakarya Üniversitesi eahatli@sakarya.edu.tr
Hayati YILMAZ Sakarya Üniversitesi hayatiy@gmail.com
Muhammet ABAY Marmara Üniversitesi abay@marmara.edu.tr
Osman ACUN İlim Yayma Vakfı osman.acun@iyv.org.tr
Osman AYDINLI Marmara Üniversitesi osman.aydinli@marmara.edu.tr
Osman YILMAZ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi osman.yilmaz@izu.edu.tr
▪ Günün Ayeti
Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? Tâ-Hâ Suresi, 17
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav), bana, kocası kadına bir şey vermezden önce kadını kocasına göndememi emretti. Ebu Davud, Nikah 36, (2128)
▪ USUL Son Sayısı Çıktı
32. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

USUL İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
USUL İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency