22 Mart 2019 Cuma / 16 Recep 1440
English  |  Türkçe
“usûl İslam Araştırmaları”
Danışma Kurulu

 
Abdullah TIRABZON (İstanbul Ü.)
Adem APAK (Uludağ Ü.)
Ahmet YAMAN (N. Erbakan Ü.)
Ali BULUT (FSM Vakıf Ü.)
Bayram Ali ÇETİNKAYA (İstanbul Ü.)
Bekir KUZUDİŞLİ (İstanbul Ü.)
Engin YILMAZ (İYV)
H. Ahmet ÖZDEMİR (N. Erbakan Ü.)
H. Mehmet GÜNAY (Sakarya Ü.)  
İsmail ADAK (Yalova Ü.)
K. Hamdi OKUR (Hitit Ü.)
M. Emin MAŞALI (Marmara Ü.)
Mehmet ÖZŞENEL (Marmara Ü.)
Mesut OKUMUŞ (Ankara Ü.)
Mohammad Jaber THALJI (Yarmouk U.)
Muammer İSKENDEROĞLU (Sakarya Ü.)
Muhsin AKBAŞ (Kâtip Çelebi Ü.)
Musa YILDIZ (Gazi Ü.)
Nuh ARSLANTAŞ (Marmara Ü.)
Raşit KÜÇÜK (İSAM)
Saim KAYADİBİ (Malezya Uluslararası İslam Ü.)
Süleymana BAKİ (Tetova Devlet Ü.)
Süleyman KAYA (Sakarya Ü.)
Zekeriya GÜLER (İstanbul Ü.)
Zulkifli Mohd YUSOFF (Malaya U.) 
▪ Usûl son sayısı çıktı
28. Sayı
▪ Makale Takip Sistemi

 

Usûl İslam Araştırmaları
ULAKBİM üyesidir.

Dergi İdaresi | Danışma Kurulu | Makale Yazım Rehberi | Yayın Esasları | Sayılar | Makale Takip Sistemi | Duyurular | İletişim |
usûl İslam Araştırmaları İlim Yayma Vakfı'nın bir yayınıdır.
Mavigen Digital Agency