21 September 2021 Tuesday / 14 Safer 1443
English  |  Türkçe
“USUL Islamic Studies”
Administration
USUL
İslam Araştırmaları
Islamic Studies|  بحوث إسلامية

ISSN: 1305-2632 
e-dergi ISSN: 2147-8279

Sahibi | Publisher
İlim Yayma Vakfı adına
Yücel ÇELİKBİLEK

Yazı İşleri Müdürü  | Responsible Manager
Osman ACUN

Editör | Editor-in-Chief
Necmettin Gökkır  İstanbul Üniversitesi ngokkir@istanbul.edu.tr

Alan Editörleri | Executive Editors
Tefsir | Tafsir 
Bilal Gökkır İstanbul Üniversitesi bgokkir@gmail.com
Ömer Kara Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi omerkara-erzurumi@hotmail.com
Hadis | Hadith  
Hayati Yılmaz Sakarya Üniversitesi hayatiy@gmail.com
Erdinç Ahatlı Sakarya Üniversitesi eahatli@sakarya.edu.tr
Fıkıh | Islamic Law  
Hacı Mehmet Günay Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi hmgunay@sakarya.edu.tr
Ahmet Hamdi Yıldırım İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Kelam | Kalam  
Cağfer Karadaş Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi caferkaradas@hotmail.com
Tasavvuf | Sufism  
Veysel Akkaya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi veyselakkaya@gmail.com
Arap Dili ve Belagatı I Arabic Language and Rhetoric
Osman Yılmaz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi osman.yilmaz@izu.edu.tr
İslam Tarihi ve Sanatları I Islamic History and Arts
Osman Aydınlı Marmara Üniversitesi osman.aydinli@marmara.edu.tr
Felsefe ve Din Bilimleri I Philosophy and Religious Sciences
Faruk Kanger İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi faruk.kanger@izu.edu.tr
Kitabiyat | Book Review   
Muammer İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iskenderoglumuammer@gmail.com


Dil Editörleri | Language Editors
  
Arapça | Arabic  
İyat Erbakan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iyat.erbakan@izu.edu.tr
İngilizce | English   
Ahmet Faruk Yılmaz İstanbul Şehir Üniversitesi ahmetyilmaz@std.sehir.edu.tr
Elif Beyza Demirtaş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi elifbeyzademirtas@gmail.com
Türkçe | Turkish   
Akile Tekin İstanbul Üniversitesi akiletekin@hotmail.com
Muhammed Furkan Cinisli İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ffcinisli@gmail.com

 

Yayın Kurulu  |  Editorial Board

Ahmet BOSTANCI Sakarya Üniversitesi abostanci@hotmail.com 
Ahmet Hamdi YILDIRIM İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Bilal GÖKKIR İstanbul Üniversitesi bgokkir@gmail.com
Erdinç AHATLI Sakarya Üniversitesi eahatli@sakarya.edu.tr
Hayati YILMAZ Sakarya Üniversitesi hayatiy@gmail.com
Muhammet ABAY Marmara Üniversitesi abay@marmara.edu.tr
Osman ACUN İlim Yayma Vakfı osman.acun@iyv.org.tr
Osman AYDINLI Marmara Üniversitesi osman.aydinli@marmara.edu.tr
Osman YILMAZ İstanbul Şehir Üniversites osman.yilmaz@izu.edu.tr
▪ USUL Latest Issue
31th Issue
 

 

▪ Publication Portal

 

USUL Islamic Studies is a member of ULAKBİM
 

Administration | Advisory Board | Article Guidelines | Editorial Guidelines | Issue Archive | Article Publication Portal | Announcements | Contact |
USUL Islamic Studies is a publication of İlim Yayma Vakfı
Mavigen Digital Agency